Patron cyklostezky -Michal Jančařík 

patron

Budování mezinárodní CT3 považuju za událost, u které jako Plzeňák a milovník kola nechci chybět. Je tady šance, že tahle cyklostezka bude hodně pěkná, linie vedená pohodovým terénem kolem řeky, to je z mého pohledu téměř ideál pro cyklisty všeho druhu. Co je ovšem podstatné - tento projekt není zdaleka jen pro cyklisty, užijí si ho bruslaři, mámy s kočárky, běžní pěšáci, jak pro rekreaci, tak třeba i cesty do práce atd. Tenhle přesah mě na celé akci baví asi nejvíc. Moje zkušenost z natáčení TV pořadu Cyklotoulky po republice říká, že nová, zdařilá cyklostezka přináší mnohé synergické efekty a velmi pozvedne celý region. Podle mě platí: Nová pěkná cyklostezka pro cyklisty rovná se dobrá zpráva pro všechny! Už se těším, až se společně projedeme a držím palce při výstavbě.
autogram
       
                                                                                                 Michal Jančařík

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

název projektu popis

Přeznačení cyklotrasy CT 3 do koridoru dle ZÚR Plzeňského kraje a oprava stávajícího zničení na území Mikroregionu Radbuza

 

V rámci projektu bylo upraveno značení cyklotrasy CT3 na CT3a v úseku Dobřany - Merklín, aby nedocházelo k duplicitě tras, a to přelepením značení příslušnými samolepkami. Následně byla pořízena revize cyklotras na území mikroregionu Radbuza a s tím související nákup, montáž a oprava cykloznaček.

(realizátor projektu Mikroregion Radbuza)

Optimalizace vedení trasy CT3 v katastrálním území města Stod

Cyklotrasa CT 3 v katastrálním území města Stod byla vedena nevhodným prostředím pro cykloturistiku, a proto byla umístěna tak, aby se vyhnula frekventované silnici I/26. K tomu bylo nutno vypracovat dokumentaci ke stavebnímu řízení, projednání s DOSS a vypracování výměr a položkového rozpočtu.

(realizátor projektu město Stod)

Převedení úseku CT 3 Chotěšov - Stod dle ZÚR PK

V úseku cyklotrasy CT 3 Chotěšov - Stod je nevhodné spojení cyklotras vedoucí po obtížně sjízdných cestách, či komunikacích. Převedením cyklotrasy dojde k vyšší atraktivnosti, lepší sjízdnosti a hlavně i zpřístupnění kláštera Chotěšov přímo z cyklotrasy. Mimo jiné se trasa bude pohybovat mimo komunikace. K realizaci je potřeba digitální zaměření, vypracování dokumentace a projednání navrhovaných řešení s DOSS.

(realizátor projektu obec Chotěšov)

V minulých letech bylo realizováno:
Přeznačení cyklotrasy CT 3 do koridoru dle ZÚR Plzeňského kraje a oprava stávajícího zničení na území Mikroregionu Radbuza V rámci projektu bylo upraveno značení cyklotrasy CT3 na CT3a v úseku Dobřany - Merklín, aby nedocházelo k duplicitě tras, a to přelepením značení příslušnými samolepkami. Následně byla pořízena revize cyklotras na území mikroregionu Radbuza a s tím související nákup, montáž a oprava cykloznaček.
Propagace vzniku cyklostezky CT3 dle ZÚR Plzeňského kraje V rámci tohoto projektu došlo k pořízení 4 ks billboardů, které byly osazeny v obci Chotěšov a městech Dobřany, Stod a Holýšov, jež informují o iniciativě Mikroregionu Radbuza realizovat projekt vybudování cyklostezky v délce 30 km a to z města Dobřany do Holýšova. Další aktivitou bylo vytvoření informačního létakuz a jeho distribuce do domácností v těchto městech/obci. Projekt tak pomohl k větší informovanosti veřejnosti o celém záměru a napomohl oslovení jednotlivých majitelů pozemků, přes které tato cyklostezka povede.
Mezinárodní cyklotrasa s označením CT 3 na území Mikroregionu Radbuza V rámci tohoto projektu došlo k proprojektové přípravě realizace mezinárodní cyklostezky CT3 na území Mikroregionu Radbuza, jejímž cílem bylo získat vydání ÚR na níže uvedené úseky, které byly rozčleněny již dříve zpracovanou studií vedení trasy. Hlavní náplní projektu byl samotný návrh silničních těles a určeného výhradně pro cyklistickou dopravu vedeného v extravilánu obcí dle doporučených technických parametrů pro cyklostezky. Projekt dále řešil i návrh nových inženýrských objektů a úpravy stávajících.
Převedení cyklotrasy CT 3 do koridoru dle ZÚR Plzeňského kraje Tento projekt navazoval na aktualizaci trasy "Mezinárodní cyklostezka Praha - Plzeň - Regensburg v Mikroregionu Radruza", kterou si nechali zpracovat zástupci Mikroregionu Radbuza. Jednalo se o soubor projektových činností, které ve svém důsledku povedou k vyzněčení cyklotrasy CT3 do koridoru, který určují ZÚR Plzeňského kraje. V rámci projektu došlo ke zpracování dokumentace a podkladů pro dočasné vyznačení trasy CT3 na území Mikroregionu Radbuza a na území Svazku obcí Domažlicko, které bude co nejvíce kopírovat budoucí konečnou trasu CT3. V rámci toho dojde v budoucnu k navázání významných měst, jako jsou např. Horšovský Týn a Domažlice (a opět bude odpovídat platným ZÚR), dále dojde k napojení na již realizované úseky v pohraničí a v neposlední řadě povede k postupnému navykání dálkových cykloturistů na budoucí konečné trasování CT3. Akce byla řádně dokončena a realizátorem byla přiložena dokumentace, která definuje všechny opatření nutná k přeztnačení nájemného. Přínosem objektu je získání vstupních dat pro realizaci následujícího projektu. Akce nemá žádné negativní dopady, jelikož se jednalo pouze o tvorbu dokumentace.